Винаходи: Процедура PCT

Винаходи: Процедура PCT

Висока кваліфікація та відповідальність

Патентування винаходів за процедурою PCT

Договір про патентну кооперацію (РСТ) дозволяє подати Заявку на отримання патенту практично у всіх країнах.

Після подання Заявки на винахід в Україні у Заявника є 12 місяців для подання РСТ-заявки. Потрібно чітко дотримуватися зазначеного строку, оскільки після його закінчення Ваш винахід втратить світову новизну, і під час експертизи Вам буде протиставлена Ваша ж пріоритетна Заявка.

У разі подання РСТ-заявки строк переходу на національну/регіональну фазу становить 30–31 місяць. Це розширює можливості Заявника щодо вибору країн, в яких він хоче отримати патент і ввести подану РСТ-заявку в національну або регіональну фазу. При цьому Заявник має більше часу для перекладу необхідної документації, пошуку інвесторів, проведення додаткових досліджень.

Введення в національну/регіональну фазу означає, що у вибраній країні/регіоні Заявка проходить експертизу, у разі успішного завершення якої видається національний/регіональний патент. 

Перевагою подання міжнародної Заявки за Договором про патентну кооперацію є  отримання Заявником Звіту про міжнародний пошук, який дозволяє точніше оцінити патентоздатність Заявленого винаходу та ймовірність одержання за ним патенту.

Отримання патенту на винахід за процедурою РСТ

При проведенні кваліфікаційної експертизи, зокрема, перевіряється відповідність винаходу критеріям новизни, винахідницького рівня та промислової придатності.

Однією з переваг PCT-процедури є можливість при введенні в національну фазу перетворити Заявку на винахід в Заявку на корисну модель. Таким чином, можна зареєструвати об’єкт, який, на думку експерта, не відповідає критеріям патентоздатності, щодо  винаходу. Однак  ця стратегія підходить тільки для країн, законодавство яких визнає корисну модель.

У разі успішного завершення кваліфікаційної експертизи і відсутності будь-яких заперечень з боку третіх осіб національне або регіональне патентне відомство приймає рішення про видачу патенту.

Строк дії патенту на винахід, виданого за PCT-процедурою, в більшості країн –   20 років.

Дія патенту  підтримується шляхом сплати  річних зборів. 

Наші фахівці дадуть грамотні і доступні відповіді на всі Ваші запитання, нададуть всі необхідні послуги для міжнародного патентування Ваших винаходів за допомогою PCT-процедури. Ми чекаємо на Вас!