Послуги

Послуги

Висока кваліфікація та відповідальність

Inventions

Винаходи

Патент на винахід надає своєму власникові можливість захистити своє технічне рішення.

Utility models

Корисні моделі

Отримавши патент на корисну модель, Ви зможете заборонити іншим особам її використання або дати дозвіл на використання.

Trademarks

Торговельні марки

Знаки для товарів і послуг слугують для розрізнення товарів і послуг одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Designs

Промислові зразки

Промисловий зразок являє собою результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Copyright

Авторське право

Авторське право поширюється на всі оригінальні твори мистецтва, літератури і науки – літературні, музичні, кінематографічні твори.

Assignment

Передача прав та ліцензування

У власника прав інтелектуальної власності може виникнути необхідність у передачі права на об’єкт ІВ або видачі ліцензії на використання об’єкта ІВ.

Legal protection

Правовий захист

Система надання охоронних прав передбачає різні засоби захисту прав власника об’єктів інтелектуальної власності.

Anti-counterfeiting

Боротьба з контрафактом

Ніхто не застрахований від порушення прав інтелектуальної власності, навіть якщо Ви – виробник якісних товарів, маркованих широко відомим товарним знаком.

Custom register

Митний реєстр

При перетині кордону товарами, що містять об’єкт інтелектуальної власності або є об’єктом інтелектуальної власності, можливе порушення прав їхнього власника.

Domain names

Доменні імена

Доменне ім’я використовується для адресації комп’ютерів та ресурсів в мережі Інтернет.

Due diligence

Due diligence інтелектуальної власності

Процедура due diligence дозволяє оцінити об’єкт інвестування з фінансової, комерційної та юридичної точок зору.