Авторське право

Авторське право

Висока кваліфікація та відповідальність

Авторське право поширюється на всі оригінальні твори мистецтва, літератури і науки – літературні, музичні, кінематографічні твори, комп’ютерні програми, електронні бази даних та інше.

Згідно з існуючим законодавством у сфері авторського права охорона поширюється на твір фактично з моменту його створення, і авторське право, що виникає в результаті, не потребує будь-якого спеціального оформлення або реєстрації. Однак надалі може виникнути необхідність у наданні доказів авторства, тому авторське право бажано зареєструвати.

Автором твору може бути тільки фізична особа, а власником майнових авторських прав може виступати як фізична, так і юридична особа.

Авторське право на твір, створений в межах України, поширюється не тільки на територію України, а й на країни, які підписали Бернську Конвенцію. На 2019 рік нараховується 176 країн-учасниць. Однак існують країни, де для охорони авторського права буде потрібна додаткова реєстрація, як, наприклад, в США.

Документи, необхідні для реєстрації прав автора на твір:

 1. Примірник твору (оприлюдненого чи неоприлюдненого) в матеріальній формі.
 2. Документ, який свідчить про факт і дату оприлюднення твору.
 3. Дані про Заявника.
 4. Довіреність. Форма Довіреності надається Патентним Повіреним.
 5. Документ, що засвідчує перехід майнового права автора за спадщиною (якщо заявка подається спадкоємцем автора).
 6. Інші документи в залежності від виду твору.

Документи, необхідні для реєстрації прав, що стосуються права автора на твір (права на службовий твір, договорів про передачу прав на використання твору, договору про відчуження майнових прав на твір):

 1. Примірник твору в матеріальній формі.
 2. Примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або прав на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але яка не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір.
 3. Дані про Заявника.
 4. Довіреність. Форма Довіреності надається Патентним Повіреним.
 5. Інші документи в залежності від конкретного випадку.

Охорона майнових прав в Україні триває протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Термін охорони в інших країнах може варіюватися, але згідно з Бернською Конвенцією він повинен становити не менше 50 років після смерті автора. Охорона немайнових прав автора не має кінцевого терміну.

Наші фахівці дадуть грамотні і доступні відповіді на всі Ваші запитання, пов’язані з реєстрацією авторського права і нададуть всі необхідні послуги для її здійснення. Ми чекаємо на Вас!